42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount

42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
  • 42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount
 

42cm Selens Beauty Dish White - Honeycomb - Soft cloth - Bowens mount - 4898696 Yêu thích

0 Đánh giá

816 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Giá: 1,100,000 VNĐ

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

SELENS HIGH QUALITY BEAUTIDISH WHITE WITH HONEYCOM GRID & REFLECTOR CLOTH - 42CM

+ Beautidish Mặt trong phủ sơn trắng, cho ánh sáng cực đẹp và mịn.

+ Chuẩn kết nối Bowens mount.

+ Bộ bao gồm Honeycomb grid và cloth reflector.


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/1868522002_463483283_1000x870.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/1868522007_463483283_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/1868680996_463483283_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/1870806238_463483283_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/1870806248_463483283_1014x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170804/impact_bd_16_16_beauty_dish_reflector_838062_2500x2500.jpg

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm